Theo dự thảo, người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình TNLĐ xảy ra tại cơ sở của mình định kỳ 6 tháng đầu năm, hằng năm cho người lao động được biết. Thông tin công bố phải được niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở và cấp tổ đội, phân xưởng, phòng, ban (đối với các tổ đội, phân xưởng, phòng, ban có xảy ra TNLĐ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở (nếu có).

Định kỳ công khai về tai nạn lao động - Ảnh 1.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm công bố tình hình tai nạn lao động cho người lao động

Nội dung thông tin công bố tình hình TNLĐ gồm: Số vụ TNLĐ (kể cả TNLĐ chết người); số người bị TNLĐ, số người bị chết do TNLĐ; nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn; thiệt hại do TNLĐ; sự biến động (về số lượng, tỉ lệ) các số liệu thống kê số vụ tai nạn, số người bị tai nạn, nguyên nhân tai nạn so với cùng thời kỳ hoặc giai đoạn báo cáo...

Tin-ảnh: N.Tú