Đoàn kết, chia sẻ để bảo vệ tốt người lao động - Ảnh 1.

Quang cảnh tại hội nghị

Các đại biểu đã được nghe ông Dương Thành Truyền, Chủ tịch HĐQT Nhà Xuất bản Trẻ, chia sẻ kinh nghiệm ứng xử và quản lý cảm xúc nhằm tạo sự gắn kết với đồng nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng công việc. Các cán bộ CĐ cũng trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu triển khai các chương trình hoạt động hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ TP HCM ghi nhận nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ CĐ trong việc đa dạng hóa các phong trào thi đua, góp phần tăng năng suất lao động và từng bước cải thiện thu nhập cho NLĐ. Trong xu thế hội nhập với nhiều khó khăn, thách thức, lãnh đạo LĐLĐ TP lưu ý các cấp CĐ cần đặc biệt quan tâm nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên và NLĐ, góp phần khẳng định uy tín của tổ chức CĐ.

Tin-ảnh: Đ.Thi