Hội nghị thu hút gần 100 đại biểu là cán bộ CĐ chuyên trách và CĐ cơ sở các quận, huyện tham dự. Theo các đại biểu, thời gian qua, các cấp CĐ đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ tích cực, gương mẫu trong công tác CCHC; phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc thông qua việc phát động các phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" gắn với công tác cải cách trong quá trình thực thi công vụ…

Đoàn viên Công đoàn tham gia cải cách hành chính - Ảnh 1.

Đại biểu góp ý kiến tại hội nghị

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác CCHC, các đại biểu cho rằng cần tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu quả thời gian làm việc, đặc biệt đối với cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Tin-ảnh: H.Huyền