Theo đó, doanh nghiệp dưới 10 lao động không phải tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ) và ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc bằng văn bản. Nghị định 149 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019.

Doanh nghiệp dưới 10 lao động không phải tổ chức hội nghị người lao động - Ảnh 1.

Công nhân đề đạt nguyện vọng tại một buổi đối thoại ở doanh nghiệp

Đáng lưu ý, Nghị định 149 còn quy định cụ thể các nội dung NLĐ được tham gia ý kiến như: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động, đề xuất nội dung thương lượng tập thể; xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Ngoài ra, thông qua hội nghị NLĐ và đối thoại định kỳ, NLĐ còn được đề xuất, thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ...

Tin-ảnh: T.Hương