Thông qua đối thoại và hội nghị người lao động (NLĐ), ngoài nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, người sử dụng lao động phải công khai nội dung thỏa ước lao động tập thể, việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do NLĐ đóng góp.

Người lao động được kiểm tra, giám sát quỹ khen thưởng, phúc lợi - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị người lao động Ảnh: KHÁNH AN

Nghị định quy định rõ NLĐ được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; kiểm tra, giám sát quỹ khen thưởng, phúc lợi, việc trích nộp kinh phí Công đoàn, đóng BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động. Đặc biệt, ngoài đề xuất nội dung thương lượng tập thể. NLĐ được quyết định việc gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; tham gia hoặc không tham gia đình công theo đúng quy định của pháp luật. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1 2019, thay thế Nghị định số 60/2013/NĐ-CP (ngày 19-6-2013).

B.Đằng