Doanh nghiệp phải công khai việc đóng BHXH, BHYT - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nghị định này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp (DN) tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Trong đó, nội dung người sử dụng lao động phải công khai gồm: Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh; nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của DN liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động (NLĐ); thỏa ước lao động tập thể; nghị quyết hội nghị NLĐ; việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do NLĐ đóng góp (nếu có).

Bên cạnh đó, DN phải công khai việc trích nộp kinh phí Công đoàn, đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; tình hình thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. 

K.Chi