Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 Bộ Luật Lao động năm 2019 thì người lao động (NLĐ) có quyền từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc. Như vậy, trường hợp công ty anh Thọ có nhiều ca nhiễm Covid-19 mà công ty không có phương án khả thi để bảo đảm an toàn sức khỏe cho NLĐ thì anh có quyền từ chối làm việc. Mặt khác, bộ luật này cũng quy định tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho NLĐ theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Người sử dụng lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc trả lương cho NLĐ trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn. Căn cứ các quy định nêu trên, việc công ty không trả thêm khoản hỗ trợ cho NLĐ là chưa hợp lý. Anh Thọ có thể yêu cầu cơ quan quản lý lao động địa phương can thiệp để bảo vệ quyền lợi.