Đối chiếu quá trình đóng BHXH của người lao động - Ảnh 1.

 Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc BHXH TP, cho biết trước khi bàn giao sổ cho NLĐ, cơ quan BHXH đã phát cho mỗi NLĐ một Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH, trong đó có 2 nội dung: Một là nội dung ghi trong sổ BHXH và hai là nội dung đề nghị điều chỉnh. Nội dung ghi trên sổ BHXH thể hiện quá trình đóng BHXH của NLĐ do cơ quan BHXH cung cấp. Nội dung đề nghị điều chỉnh dành cho những trường hợp NLĐ phát hiện quá trình đóng BHXH của mình được kê khai chưa đủ trong sổ BHXH thì sẽ ghi thêm vào.

Những trường hợp có sai lệch hoặc đóng thiếu thì đơn vị lập danh sách đề nghị điều chỉnh hoặc truy đóng để bảo đảm quyền lợi của NLĐ. Sau khi đã nhận sổ BHXH, hằng năm, NLĐ sẽ được cơ quan BHXH cung cấp tờ rời ghi nhận quá trình tiếp tục tham gia BHXH trong năm cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

H.Hà