Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng, như: báo cáo kết quả công tác Công đoàn (CĐ) năm 2016, nhiệm vụ năm 2017; tờ trình Nghị quyết của Ban Chấp hành (BCH) về công tác cán bộ CĐ trong tình hình mới; hướng dẫn một số vấn đề tổ chức Đại hội CĐ cấp cơ sở; hướng dẫn công tác nhân sự BCH, Ủy ban Kiểm tra theo kế hoạch đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XII CĐ Việt Nam. Hội nghị cũng bàn về báo cáo kết quả thực hiện “Năm phát triển đoàn viên”; tờ trình Nghị quyết của BCH “Về công tác pháp luật của CĐ trong tình hình mới”; báo cáo về CĐ khởi kiện; báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết của BCH về chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động (NLĐ)…

Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”
Hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

. Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Tổ chức trung ương, Ban Dân vận trung ương và Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị cho ý kiến vào dự thảo Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ Việt Nam trong tình hình mới” trước khi trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức trung ương; bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận trung ương - chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh để phát huy tốt vai trò của tổ chức CĐ trong hệ thống chính trị; đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, việc đổi mới tổ chức và hoạt động là yêu cầu cấp thiết. Do vậy, tổ chức CĐ cần phải đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ, hiệu quả, chủ động phát triển quan hệ lao động theo quy định pháp luật; đồng thời giữ vững sự thống nhất của NLĐ thành một khối vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng để phát triển đất nước; khẩn trương xây dựng nguồn lực đủ mạnh để tạo ra những quyền lợi khác biệt và lớn hơn cho đoàn viên CĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách đủ chuẩn, chất lượng.

Đồng thuận với sự cần thiết của đề án, Trưởng Ban Dân vận trung ương Trương Thị Mai bày tỏ tin tưởng với bề dày kinh nghiệm, thành tích và truyền thống cách mạng, tổ chức CĐ Việt Nam mãi mãi xứng đáng là người đại diện, chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên, NLĐ; dù còn khó khăn vẫn giữ vững bản chất, bản lĩnh, vai trò là tổ chức chính trị - xã hội quan trọng trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tin-ảnh: V.Duẩn