Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đã giới thiệu các nội dung chính của CPTPP, nêu rõ những cam kết về lao động và CĐ, đặc biệt là tác động của hiệp định đối với hoạt động của tổ chức CĐ Việt Nam. "CĐ Việt Nam vừa phải cạnh tranh với các tổ chức đại diện người lao động khác để thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên vừa phải giữ vững vị trí, vai trò là tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng để đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Đây chính là một thách thức lớn" - ông nhấn mạnh.

Đổi mới hoạt động để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn nghe giới thiệu các nội dung chính của Hiệp định CPTPP

Do đó, yêu cầu đặt ra cho tổ chức CĐ hiện nay là đội ngũ cán bộ phải hiểu về CPTPP, tận dụng những cơ hội và sẵn sàng trước những thử thách do tình hình mới đặt ra; đồng thời dồn lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh để bảo vệ và chăm lo cho đoàn viên.

Tin-ảnh: T.Nga