Ngoài những kiến thức mới về Bộ Luật Lao động, 250 đại biểu là đại diện doanh nghiệp và cán bộ Công đoàn còn được phổ biến những điểm mới về Luật BHXH như quy định đối tượng đóng BHXH bắt buộc thêm là người làm việc theo hợp đồng lao động đủ 1 tháng đến 3 tháng, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ…

Cập nhật kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn và doanh nghiệp tại hội nghị tập huấn

Dịp này, LĐLĐ quận lưu ý Công đoàn cơ sở đôn đốc doanh nghiệp điều chỉnh lương tối thiểu vùng; sớm công bố kế hoạch trả lương, trả thưởng Tết để người lao động an tâm làm việc. 

Tin-ảnh: B.Đằng