Ngày 11-5, tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Công đoàn Viên chức TP HCM đã tổ chức tọa đàm chuyên đề giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn - Ảnh 1.

Các đại biểu tại tọa đàm

Dự buổi tọa đàm có Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM Hàng Thị Thu Nga; Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP HCM Lương Tuấn Anh, lãnh đạo Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM, LĐLĐ TP HCM; chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn cơ sở…

Đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan Trường Dục Thanh

Nghị quyết xác định 5 quan điểm chỉ đạo là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng gia cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, phù hợp với thể chế chính trị đất nước, yêu cầu hội nhập quốc tế. Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa…

Đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn - Ảnh 3.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận

Tại hội nghị, về vấn đề củng cố tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các đại biểu cho rằng cần tổ chức Công đoàn theo hướng tinh gọn, thích ứng, biên chế hợp lý đảm bảo có cơ cấu cấp ủy hoặc người lãnh đạo; nam nữ hợp lý; ba độ tuổi để đào tạo kế thừa; kịp thời bổ sung nhân sự khi có biến động. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết, nhạy bén, đam mê, nhiệt huyết, biết tổ chức tập hợp quy tụ…

Đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn - Ảnh 4.

Các đại biểu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận

Trước đó, đoàn Công đoàn Viên chức TP HCM đã tham quan Trường Dục Thanh; dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh Bình Thuận.

Tin-ảnh: Trường Hoàng