Sáng 17-5, Đại hội Công đoàn (CĐ) tỉnh Khánh Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức khai mạc với hơn 300 đại biểu đại diện cho 94.000 đoàn viên của 1.599 CĐ cơ sở (CS) trực thuộc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (BCH) CĐ tỉnh gồm 38 đại biểu, trong đó ông Nguyễn Hòa tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa.

Đổi mới, vì lợi ích của người lao động - Ảnh 1.

UBND tỉnh Khánh Hòa khen tặng nhiều cá nhân, tập thể tại Đại hội Công đoàn tỉnh khóa X

Kết nạp thêm 30.000 đoàn viên

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tốt các Chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IX CĐ tỉnh Khánh Hòa. Nhờ vậy đoàn viên, người lao động (NLĐ) tin tưởng vào tổ chức CĐ, số lượng NLĐ trong các thành phần kinh tế gia nhập CĐ ngày càng tăng. Kết quả hoạt động CĐ đã góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ban Chấp hành CĐ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018-2023 cũng đề ra nhiều nhiệm vụ, mục tiêu, lấy khẩu hiệu hành động: Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ; phát huy sức mạnh tổng hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, NLĐ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhiều chỉ tiêu được đại hội biểu quyết thông qua như: Đến năm 2023 thành lập được tổ chức cơ sở của CĐ Việt Nam ở 100% doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên, kết nạp 30.000 đoàn viên, thành lập 250 CĐCS, hằng năm mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên cho Đảng xem xét kết nạp. Mỗi năm, có trên 80% CĐ cấp trên cơ sở xếp loại tốt; trên 90% CĐCS khu vực nhà nước, 55% CĐCS khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước, nghiệp đoàn cơ sở… đạt tiêu chuẩn vững mạnh. Có 80% doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), ít nhất 80% TƯLĐTT nội dung có lợi hơn cho NLĐ theo quy định của luật, có ít nhất 35% TƯLĐTT đạt loại A. Bên cạnh đó, cần đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cho công nhân của tổ chức CĐ, thu tài chính CĐ đạt 90% so với số phải thu kinh phí và đoàn phí CĐ theo quy định…

Bảo vệ quyền lợi người lao động

Thay mặt BCH CĐ khóa X, ông Nguyễn Hòa cho biết trong thời gian tới, CĐ tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ then chốt là bảo vệ hiệu quả quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và NLĐ; củng cố, tăng cường sự đoàn kết gắn bó chặt chẽ, bền vững giữa đoàn viên, NLĐ trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

CĐ tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, kỹ năng, trình độ của đoàn viên, NLĐ; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ như chính sách về việc làm, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, thu nhập, BHXH, BHYT, BHTN, nhà ở và các thiết chế phục vụ đoàn viên, NLĐ.

Bên cạnh đó, CĐ tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; tạo nguồn lực đủ mạnh để thực hiện chức năng của tổ chức CĐ…

Tại đại hội, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã yêu cầu CĐ tỉnh Khánh Hòa tập trung chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và NLĐ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước cho đội ngũ cán bộ đoàn viên, CNVC-LĐ; xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực hoạt động của cán bộ CĐ. 

Bài và ảnh: KỲ NAM