Đối xử thiếu công bằng với nhân viên bị xử lý kỷ luật - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Đạo, Phó Giám đốc Công ty TNHH Khánh Nghĩa, trả lời: Đúng là 3 tháng trước công ty chúng tôi có xử lý kỷ luật 4 nhân viên kinh doanh với hình thức kéo dài thời gian nâng lương không quá 6 tháng. Tuy nhiên, trong thời gian thi hành kỷ luật, một nhân viên trong số đó tích cực sửa chữa sai phạm, chuyên tâm làm việc và mang về một số hợp đồng lớn cho công ty. Theo quy định của Bộ Luật Lao động, sau khi chấp hành được một nửa thời hạn kỷ luật, nếu NLĐ bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương có sửa chữa tiến bộ, có thể được NSDLĐ xét giảm thời hạn. Căn cứ quy định trên, công ty đã tiến hành giảm thời hạn kỷ luật cho NLĐ. Tôi khẳng định công ty luôn đối xử công bằng đối với tất cả nhân viên.