Theo đó, sẽ có 4 đoàn công tác do tổng giám đốc BHXH Việt Nam và các phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với 63 BHXH địa phương, chia làm 8 cụm. Các đoàn công tác có nhiệm vụ triển khai các giải pháp để nắm bắt, đánh giá, phân tích các nguyên nhân, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tổ chức thực hiện công tác quản lý thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Cùng với đó là công tác thực hiện chính sách BHYT tại các địa phương.

Đồng thời, các đoàn đôn đốc tổ chức thực hiện các giải pháp thu, giảm nợ, thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN; kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ, đề ra các giải pháp để quản lý quỹ an toàn, hiệu quả, bảo đảm quyền lợi của nhân dân.

N.Huỳnh