BHXH Việt Nam ngày 23-11 cho biết theo báo cáo của các địa phương, đến hết tháng 10-2017, đã có 2.328 cuộc thanh tra chuyên ngành về đóng, nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuy nhiên, mặc dù tất cả các địa phương đều đã có quyết định thanh tra chuyên ngành nhưng thanh tra chưa nhiều. Việc khởi kiện theo Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật BHXH và Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn không thể thực hiện được.

Tập trung thu hồi nợ đọng BHXH - Ảnh 1.

Để đảm bảo quyền thụ hưởng của người lao động (NLĐ), BHXH Việt Nam lưu ý BHXH các tỉnh, thành phố tập trung  vào công tác thanh tra chuyên ngành, thu, khai thác và phát triển đối tượng, giảm thấp nhất nợ đọng BHXH. Hiện BHXH Việt Nam đang phối hợp với Tòa án xây dựng thông tư hướng dẫn, việc thanh tra, xử phạt, DN không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm thì chuyển hồ sơ sang công an và tòa án theo quy định của Luật Hình sự.

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các địa phương tăng cường giám sát việc cấp mã quyền lợi ghi trên thẻ BHYT đúng quy định. Thẻ BHYT đã đồng bộ thì cơ sở dữ liệu thu BHYT phải đồng bộ. Mã quyền lợi và đối tượng phải đúng danh sách và quá trình tham gia. Thẻ BHYT phải in đủ quyền lợi, mã quyền lợi, thời gian tham gia.

Tin -ảnh: TNgôn