- Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Căn cứ theo điều 56 và 74 Luật BHXH năm 2014, bắt đầu từ năm 2022, số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu của lao động nam sẽ có sự thay đổi. Theo đó, để hưởng mức lương hưu tối thiểu 45%, lao động nam cần đóng đủ 20 năm BHXH, tăng thêm 1 năm so với quy định hiện hành là 19 năm. Sau đó, cứ thêm 1 năm đóng BHXH thì mức lương hưu của NLĐ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. Như vậy, muốn hưởng tỉ lệ tối đa 75%, lao động nam cần đóng đủ từ 35 năm, tăng thêm 1 năm so với năm 2021. Với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Tương tự với lao động nam, sau đó với mỗi năm đóng BHXH thì mức lương hưu của NLĐ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. Để hưởng mức lương hưu tối đa 75%, lao động nữ cần đóng đủ 30 năm tham gia BHXH. Cách tính tỉ lệ này năm 2022 không có sự thay đổi so với năm 2021, nên mức hưởng lương hưu năm 2022 của lao động nữ vẫn được tính như năm 2021. Về tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong năm 2022 cũng có sự thay đổi. Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là từ đủ 60 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2021); lao động nữ từ đủ 55 tuổi 8 tháng (tăng 4 tháng so với năm 2021).