ÔnBan Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa giải đáp thắc mắc cho người lao động về trách nhiệm đóng BHXH, BHYT của người sử dụng lao động khi khi mức lương tối thiểu (LTT) vùng 2019 được điều chỉnh. 

ÔngLê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết: Ngày 16-11-2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu (LTT) vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Theo Nghị định này, từ ngày 1-1-2019, mức LTT vùng đối với NLĐ làm việc trong doangh nghiệp (DN) hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I là 4.180.000 đồng/tháng; vùng II là 3.710.000 đồng/tháng;  vùng III là 3.250.000 đồng/tháng;  vùng IV là 2.920.000 đồng/tháng.

Đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp từ 1-1-2019 ra sao? - Ảnh 1.

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ, kể từ ngày 1-1-2019, các đơn vị sử dụng lao động phải rà soát lại mức LTT trong thang lương, bảng lương mà đơn vị đã gửi với cơ quan quản lý nhà nước về lao động để điều chỉnh lại cho phù hợp theo nguyên tắc không được thấp hơn mức LTT vùng mới. Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho từng NLĐ theo đúng thang lương, bảng lương đã xây dựng.

Lưu ý: DN phải thực hiện mức lương giao kết HĐLĐ và đóng BHXH, BHYT, BHTN và BH TNLĐ-BNN như sau:

- Không thấp hơn mức LTT vùng đối với NLĐ làm công việc giản đơn nhất.

- Đối với NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề (quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 157/2018/NĐ-CP) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức LTTV.

Đồng thời, các đơn vị sử dụng lao động phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN cho NLĐ theo LTT vùng mới.

Tin -ảnh: T.Hương