Nguyễn Văn Bình (binh…@hc.com.vn) hỏi: "Công ty tôi có trụ sở chính tại TP HCM. Do nhu cầu hoạt động kinh doanh, công ty mở thêm các địa điểm kinh doanh tại các tỉnh khác trực thuộc công ty, mỗi địa điểm kinh doanh được cấp 1 mã số thuế (13 số). Vậy, công ty có được đóng BHXH tại nơi đặt địa điểm kinh doanh hay không?".

- BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16-7-2018 thì chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại công ty mẹ. Do vậy, công ty của bạn có thể lựa chọn đóng BHXH cho NLĐ tại các điểm kinh doanh (chi nhánh) của công ty.