Lê Tấn Bình (quận Phú Nhuận, TP HCM) hỏi: "Đến tháng 4-2020, tôi đủ tuổi nghỉ hưu và tham gia BHXH tại các công ty TNHH từ năm 1998. Theo tôi biết, khi tính lương hưu, tiền lương đã đóng BHXH của tôi sẽ được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ. Vậy thời gian đã đóng BHXH của tôi sẽ được điều chỉnh như thế nào?".

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo hướng dẫn tại Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH thì người lao động (NLĐ) có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định khi nghỉ hưu trong thời gian từ ngày 1-1 đến 31-12-2020 sẽ được điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH theo công thức: Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm sẽ bằng tổng tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm nhân với mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Theo đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH từ năm 1998 đến nay lần lượt là: 3,5 - 3,35 - 3,41 - 3,42 - 3,29 - 3,19 - 2,96 - 2,73 - 2,54 - 2,35 - 1,91 - 1,79 - 1,64 - 1,38 - 1,26 - 1,18 - 1,14 - 1,13 - 1,1 - 1,06 - 1,03 -1,0 - 1,0.