Sau khi DN đóng khoản tiền nợ thì sẽ xác nhận bổ sung vào sổ BHXH. BHXH Việt Nam lưu ý khi NLĐ dừng đóng BHXH tại một đơn vị và muốn chốt sổ tại đơn vị đó thì chỉ cần kê khai theo mẫu của cơ quan BHXH, sau đó gửi cho đơn vị kê khai, rồi chuyển cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH trên cơ sở đó sẽ xác nhận sổ cho NLĐ.

Đóng đến đâu, chốt sổ BHXH đến đó - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp quan tâm trích nộp đủ BHXH, BHYT cho người lao động

Theo thống kê, hiện số tiền các DN trốn đóng, nợ BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp đã lên tới gần 15.000 tỉ đồng. Ngoài ra còn khoản nợ gần 2.000 tỉ đồng từ các DN đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ DN bỏ trốn, không thể thu hồi.

Tin-ảnh: Đ.Viên