Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp cận những văn bản quy phạm pháp luật về AT-VSLĐ; kiến thức căn bản về nguyên tắc bảo đảm an toàn lao động; xác định, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình lao động sản xuất; quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành các quy định về AT-VSLĐ.

Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn các quy định về khai báo, điều tra, báo cáo, thống kê tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) tại DN, giải quyết chế độ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động...

Đồng Nai: Ngăn ngừa tai nạn lao động trong doanh nghiệp - Ảnh 1.

Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai kiểm tra công tác an toàn - vệ sinh lao động tại một doanh nghiệp trên địa bàn

Lớp tập huấn sẽ giúp người quản lý tại các DN nâng cao nhận thức về công tác AT-VSLĐ; góp phần ngăn ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ tại nơi làm việc.

Tin-ảnh: T.Lâm