Tại sàn giao dịch có khoảng 350 người lao động tìm việc làm và phỏng vấn trực tiếp. Dự kiến có 220 lao động được tuyển dụng trong các lĩnh vực như: may mặc, xuất khẩu lao động, dịch vụ tài chính...

Đồng Nai: Vắng người lao động tìm việc - Ảnh 1.

Người lao động tìm việc tại sàn giao dịch việc làm ở tỉnh Đồng Nai

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, dù nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông cao (chiếm hơn 73%), song số lượng lao động tìm việc tại sàn giao dịch lần này còn hạn chế và chưa đáp ứng các tiêu chí tuyển dụng của doanh nghiệp. Thời gian tới, trung tâm sẽ tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm cho đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạo mọi điều kiện để họ sớm quay lại thị trường lao động.

Tin-ảnh: T.Lâm