Trong đó, nổi bật là thực hiện công tác phát triển đoàn viên; thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp; chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Biểu dương những kết quả đạt được của LĐLĐ huyện Cao Lãnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp cũng lưu ý các cấp Công đoàn của huyện cần phải thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Đồng Tháp: Chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Dịp này, LĐLĐ huyện Cao Lãnh đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 19 cá nhân đạt thành tích tốt trong hoạt động CĐ năm 2019.

Tin-ảnh: T.Bách