Tại hội nghị, đại diện LĐLĐ các tỉnh đã chia sẻ những cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ, đặc biệt là thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động (NLĐ). Theo đại diện LĐLĐ các tỉnh, việc ký kết quy chế phối hợp là cơ hội để các đơn vị từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Mục tiêu khác là giúp đoàn viên, CNVC-LĐ ngành y tế và giáo dục được hỗ trợ chăm lo và bảo vệ quyền lợi tối đa như CNVC-LĐ các địa phương. Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, mong mỏi các đơn vị ký kết hỗ trợ, tạo điều kiện cho Báo Người Lao Động trong công tác tuyên truyền, góp phần cổ vũ phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ.

Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động - Ảnh 1.

Lãnh đạo cụm thi đua tại lễ ký kết quy chế phối hợp

Hội nghị cũng đã thống nhất những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, nhất là "lao động giỏi, lao động sáng tạo"; tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho NLĐ. 

Tin-ảnh: Đ.Thi