Theo kế hoạch, LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện các chuyên trang, chuyên mục lao động và CĐ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh, hệ thống Zalo, Facebook CĐ Đồng Tháp.

Song song đó, các cấp CĐ còn tổ chức nói chuyện chuyên đề về vai trò của tổ chức CĐ trong bối cảnh hiện nay; thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu Điều lệ CĐ Việt Nam khóa XII, Bộ Luật Lao động năm 2019, truyền thống CĐ Việt Nam, CĐ Đồng Tháp"...

Đồng Tháp: Đưa hàng Việt về khu công nghiệp - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ giao lưu, góp ý tại một hội nghị do LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Ảnh LƯU HÙNG

Đáng chú ý, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp sẽ phối hợp với Sở Công Thương tổ chức phiên chợ hàng Việt về KCN; tổ chức cho cán bộ CĐ chuyên trách qua các thời kỳ giao lưu, về nguồn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở.

V.Linh