Hiện tỉnh Đồng Tháp đang tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp (DN), hỗ trợ DN khởi nghiệp, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, bình đẳng. Mục tiêu phát triển phấn đấu đến năm 2021, tỉnh có thêm 570 DN thành lập mới, nâng tổng số DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 4.500.

Tổng số khóa đào tạo dự kiến là 25, với khoảng hơn 1.400 lượt học viên tham gia. Trong đó, bao gồm các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh, quản trị DN, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ DN nhỏ và vừa, đào tạo trực tiếp tại DN nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và đào tạo nghề cho khoảng 21.500 người lao động làm việc tại các DN nhỏ và vừa. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 1,6 tỉ đồng.

V.Linh