Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn (CĐ) quận đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, gắn việc thi đua với nhiệm vụ công việc của từng lĩnh vực ngành nghề và phát huy nhiều phong trào hiệu quả. Điển hình như phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", đội ngũ CNVC-LĐ đã thực hiện 132 công trình, sáng kiến cải tiến, đề tài nghiên cứu khoa học, tiết kiệm và làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hàng chục tỉ đồng.

Qua đó, có trên 550 gương điển hình được các cấp CĐ tuyên dương, khen thưởng. Phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn… đã lan tỏa sâu rộng đến từng CĐ cơ sở, thu hút hàng ngàn CNVC-LĐ tham gia mỗi năm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nâng chất nguồn nhân lực từ phong trào thi đua - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ quận 2 (bên trái) trao giấy khen các tập thể tiêu biểu

Dịp này, LĐLĐ quận đã tuyên dương 40 tập thể, 78 cá nhân tiêu biểu là điển hình tiên tiến 5 năm qua.

Tin-ảnh: T.Nga