Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, sau khi tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa đủ số năm đóng để hưởng chế độ hưu trí, người lao động (NLĐ) có thể tham gia tiếp BHXH tự nguyện cho số năm còn thiếu để hưởng lương hưu. NLĐ có thể chọn phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần. Trường hợp NLĐ đã đủ điều kiện về tuổi nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu. Như vậy, bà có thể tham gia BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm để hưởng chế độ hưu trí khi đủ tuổi.

Đóng tiếp BHXH để hưởng lương hưu - Ảnh 1.