Ngày 31-12-2017, tôi đủ 20 năm đóng BHXH và lúc này tuổi của tôi là 55 tuổi thì có được nghỉ hưu ngay trong ngày hôm đó không? Trường hợp đến ngày 1-1-2018, tôi mới được nghỉ hưu, khi đó tôi đã 56 tuổi, thì chỉ bị trừ 8% cho 4 năm nghỉ hưu sớm đúng không?".

Được hưởng lương hưu theo tỉ lệ 45% - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Ông Triết tham gia BHXH từ tháng 1-1998, bị suy giảm khả năng lao động 61% và đến hết tháng 12-2017 ông mới đóng BHXH đủ 20 năm. Như vậy, theo quy định, ông đủ điều kiện hưởng lương hưu từ ngày 1-1-2018. Tỉ lệ hưởng lương hưu trong trường hợp của ông được tính như sau: 16 năm đầu được tính bằng 45%; từ năm thứ 17 đến năm thứ 20 là 4 năm, mỗi năm được tính thêm 2% là 8%. Tổng 2 tỉ lệ trên là 53%. Ông nghỉ hưu khi được 55 tuổi 8 tháng, tức nghỉ hưu trước tuổi 60 theo quy định là 4 năm 4 tháng nên tỉ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là 8%. Do vậy, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông sẽ là 45%.