Bà Lâm Thị Mỹ, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Theo quy định, khi NLĐ ký HĐLĐ không xác định thời hạn bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục mà khả năng lao động chưa hồi phục thì doanh nghiệp được quyền chấm dứt HĐLĐ với NLĐ. Bên cạnh đó, Luật BHXH quy định NLĐ chỉ được hưởng chế độ ốm đau khi đang làm việc và đóng BHXH bắt buộc. Do chị Hằng đã nghỉ việc và không tham gia BHXH nên công ty không có cơ sở để thanh toán chế độ ốm đau cho chị.