Hồ Thu Hằng (TP Hà Nội) hỏi: "Tôi đóng BHXH tại công ty A được 24 tháng, sau đó chuyển công tác sang công ty B đóng BHXH được 2 tháng thì nghỉ việc. Hiện tôi chưa có việc làm. Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không?".

Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 45 Luật Việc làm thì thời gian tham gia BHTN ở công ty A nếu chưa hưởng TCTN sẽ được cộng dồn với thời gian tham gia BHTN ở công ty B để tính hưởng TCTN.

Theo quy định tại điều 49 Luật Việc làm, nếu bà đã chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc đúng quy định, đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc; trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, bà đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm ở địa phương nơi bà muốn nhận TCTN thì sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN mà bà chưa có việc làm (trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; chết) thì bà sẽ được giải quyết hưởng TCTN theo quy định.