Ngô Đức Thanh (quận Bình Thạnh, TP HCM) hỏi: "Người lao động (NLĐ) đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định nhưng chưa đạt tỉ lệ hưởng tối đa 75% thì có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi đạt mức tối đa không?".

- BHXH TP HCM trả lời: Theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là NLĐ từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Bên cạnh đó, điểm c, khoản 1, điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định trường hợp người tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng lương hưu mà vẫn tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thì thời điểm hưởng lương hưu là ngày 1 tháng liền kề sau tháng dừng đóng BHXH tự nguyện và có yêu cầu hưởng lương hưu. Căn cứ các quy định trên, NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu được tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để đạt tỉ lệ hưởng tối đa là 75%.