Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điểm c, điều 55 Luật BHXH thì người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định. Căn cứ vào hồ sơ ông Chiến cung cấp, ông có 32 năm 9 tháng tham gia BHXH bắt buộc, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (từ tháng 12-1991 đến 12-2016) và bị suy giảm 64% sức lao động. Căn cứ quy định trên, ông Chiến đủ điều kiện để giải quyết chế độ hưu trí. Ông nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ hưu trí cho BHXH quận Gò Vấp để chuyển về cho BHXH TP xem xét, giải quyết.

Đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi - Ảnh 1.