"Tôi ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn từ năm 2001. Giữa tháng 9-2017, xét thấy tuổi cao, không còn đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc nên tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, công ty không cho tôi thôi việc mà yêu cầu chờ đủ tuổi để nghỉ hưu…".

Sắp nghỉ hưu, không được thôi việc? - Ảnh 1.

Bà Lê Minh Phương, quản lý nhân sự công ty, trả lời: Ông Khánh có 33 năm tham gia BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu vào ngày 1-12-2017. Do thời điểm ông Khánh xin nghỉ việc đến khi nghỉ hưu chỉ còn 1 tháng nên công ty đã vận động ông tiếp tục làm việc cho đến khi nghỉ hưu nhưng ông không đồng ý. Do vậy, công ty tôn trọng quyết định của ông Khánh và đang hoàn tất thủ tục thôi việc cho ông ấy. Hiện ông Khánh cũng đã nghỉ việc sau khi hết thời gian báo trước 45 ngày.