Ngoài kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, CN và cán bộ CĐ còn được phổ biến những quy định mới của Bộ Luật Lao động, Luật BHXH..., từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Công nhân Công ty TNHH Triple Việt Nam tại chương trình tuyên truyền pháp luật
Công nhân Công ty TNHH Triple Việt Nam tại chương trình tuyên truyền pháp luật

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2007, Công ty TNHH Triple Việt Nam là một trong những doanh nghiệp luôn ổn định việc làm, thu nhập và không ngừng nâng cao phúc lợi cho CN. Công ty hiện có hơn 2.800 CN; thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Tin-ảnh: T.Ngôn