CĐ Cao su Việt Nam đề nghị các cấp CĐ vận động người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; thường xuyên phát động phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng; chủ động tham gia xây dựng chính sách về nâng cao năng suất lao động.

Đưa nội dung nâng cao tay nghề vào thỏa ước tập thể - Ảnh 1.

Công nhân cao su tham gia hội thi tay nghề

CĐ ngành phấn đấu đến năm 2023 có 70% thỏa ước lao động tập thể có quy định về tổ chức nâng cao tay nghề cho người lao động, hằng năm có 90% CĐ cơ sở có ít nhất một hoạt động phối hợp với đơn vị để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tin-ảnh: T.Nga