BHXH Việt Nam trả lời: Vấn đề ông hỏi được quy định rõ trong Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ; điều 1 chương I Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 về giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN; cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHXH, Luật An toàn - vệ sinh lao động. Theo đó, trong thời gian giảm đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN theo quy định trên, NLĐ vẫn được hưởng các quyền lợi như đang đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN. Nếu muốn biết rõ chi tiết quy trình, thủ tục hưởng chế độ của mình, ông có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi doanh nghiệp của ông tham gia BHXH để được hướng dẫn cụ thể hoặc liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng BHXH Việt Nam theo số hotline: 19009068.