BHXH TP HCM trả lời: Đối với trường hợp đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp thì cơ quan BHXH sẽ xác nhận sổ BHXH của người lao động đến thời điểm đã đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì cơ quan BHXH sẽ xác nhận bổ sung quá trình đóng trên sổ BHXH cho người lao động. Trường hợp của bà khi nghỉ việc đã được công ty chốt thời gian tham gia đến tháng 10-2019 (do đơn vị nợ) là đúng quy định. Như vậy, nếu sắp tới chị nghỉ việc và không tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới thì vẫn được chốt sổ BHXH để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.