Được điều chỉnh lương hưu - Ảnh 1.

Bộ LĐ-TB-XH trả lời: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP. Theo đó, từ ngày 1-7, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng so với mức hưởng của tháng 6 với 8 nhóm đối tượng, trong đó có viên chức. Nghĩa là ông cũng thuộc diện được điều chỉnh lương hưu kể từ tháng 7.

Nghị định 76 có hiệu lực thi hành từ ngày 15-8 nhưng các chế độ theo quy định tại nghị định được thực hiện từ ngày 1-7. Như vậy, các đối tượng được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp sẽ được truy lãnh.