"Dự thảo nội quy lao động của công ty tôi có quy định một số trường hợp giám đốc được phép điều chuyển người lao động (NLĐ) sang làm công việc khác hoặc địa điểm làm việc khác so với hợp đồng lao động (HĐLĐ) vì lý do hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian không quá 60 ngày. Xin hỏi quy định này có phù hợp với quy định pháp luật không?".

Được điều chuyển người lao động? - Ảnh 1.

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động phải quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ. Như vậy, việc công ty quy định một số trường hợp điều chuyển NLĐ sang làm công việc khác so với HĐLĐ vì lý do hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian không quá 60 ngày là đúng quy định pháp luật. Mặt khác, theo quy định tại điều 30 Bộ Luật Lao động thì địa điểm làm việc được thực hiện theo HĐLĐ hoặc theo thỏa thuận khác giữa hai bên. Do đó, nếu muốn thay đổi địa điểm làm việc khác với HĐLĐ, công ty phải thỏa thuận với NLĐ chứ không thể dựa vào nội quy lao động để thực hiện vì điều khoản ấy trong nội quy (nếu có) là trái quy định pháp luật.