Điều chuyển địa điểm làm việc trái hợp đồng lao động - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động, khi ký HĐLĐ, NSDLĐ phải cung cấp đầy đủ thông tin về công việc, địa điểm, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, hình thức trả lương, trích nộp BHXH, BHYT cho NLĐ. Mặt khác, điều 30 Bộ Luật Lao động cũng nêu rõ địa điểm làm việc được thực hiện theo HĐLĐ hoặc theo thỏa thuận khác giữa hai bên. Căn cứ quy định trên, nếu công ty muốn thay đổi địa điểm làm việc thì phải thỏa thuận và được chị Tuyền đồng ý. Khi đó, hai bên sẽ tiến hành sửa đổi điều khoản trong HĐLĐ. Trường hợp chị Tuyền không đồng ý thì hai bên tiếp tục thực hiện đúng thỏa thuận theo HĐLĐ đã ký. Do vậy, việc công ty chưa thỏa thuận trước mà tự ý ra quyết định thay đổi địa điểm làm việc của chị Tuyền là trái quy định của pháp luật.