BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 1 khoản 2 điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình: "1. Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 của nghị định này; 2. Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 của nghị định này và đối tượng đã tham gia BHYT theo quy định tại khoản 1 điều này". Vì vậy, nếu ông muốn gia hạn thẻ BHYT tại Khánh Hòa thì phải cung cấp sổ hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú với cơ quan BHXH địa phương để được hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT. Tại khoản 6, điều 15 Luật BHYT 2014 quy định phương thức đóng BHYT "Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, đại diện hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đóng đủ số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng vào quỹ BHYT". Vì vậy, ông chỉ được đóng tiền tham gia BHYT tối đa trước 12 tháng.