- BHXH TP HCM trả lời: Trường hợp công ty chuyển sang trụ sở mới nhưng vẫn nằm trong địa bàn của tỉnh, TP cũ thì số tiền đóng dư BHXH sẽ được cơ quan BHXH đang tham gia chuyển sang cho đơn vị thu mới. Trường hợp DN chuyển trụ sở ra khỏi địa bàn tỉnh, TP thì số tiền đóng dư sẽ được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp cho DN.