Đại diện một công ty tại quận 2, TP HCM hỏi: "Theo chúng tôi biết, người lao động (NLĐ) bị sẩy thai và nghỉ từ 14 ngày trở lên sẽ được hưởng chế độ dưỡng sức. Vậy thời gian nghỉ do sẩy thai có cần liên tục không hay chỉ cần tổng ngày nghỉ sẩy thai trong cùng đợt từ 14 ngày trở lên là được hưởng chế độ dưỡng sức?".

BHXH TP HCM trả lời: Điều 33 Luật BHXH quy định khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ (LĐN) được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau: 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi; 20 ngày nếu thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi; 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi; 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên. Bên cạnh đó, theo khoản 1, điều 44 Luật BHXH, LĐN ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày. Như vậy, thông tin LĐN sẩy thai được nghỉ từ 14 ngày trở lên là chưa chính xác. Đồng thời người lao động phải nghỉ liên tục hết thời gian thai sản, sau đó trở lại làm việc (trong vòng 30 ngày) mà sức khỏe chưa hồi phục thì sẽ được giải quyết chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe.