Lê Thị Thanh (thanhthile…@gmail.com) hỏi: "Tôi tham gia BHXH được 8 tháng và mang thai được 7 tháng thì công ty ngừng hoạt động nên tôi phải tạm ngừng đóng BHXH. Xin hỏi khi sinh con thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 2 điều 31 Luật BHXH quy định lao động nữ phải đóng đủ từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi thì được hưởng chế độ thai sản. Khoản 4 điều 31 Luật BHXH quy định: Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 điều 39 của luật này. Đối chiếu với các quy định nêu trên, nếu trong vòng 12 tháng trước khi sinh đã đóng BHXH đủ từ 6 tháng trở lên thì bà đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Việc công ty tạm ngừng hoạt động không ảnh hưởng đến quyền lợi của bà.