BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, người lao động (NLĐ) đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được hưởng chế độ thai sản. Trường hợp chị Hương đã tham gia BHXH 7 năm và trong thời gian 12 tháng trước khi sinh chị đã tham gia BHXH hơn 6 tháng. Do vậy, chị sẽ được hưởng chế độ thai sản.