NGUYỄN THỊ MINH (tỉnh Đồng Nai) hỏi: "Vừa rồi, công ty tôi làm việc được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Vậy khi tôi sinh con trong thời gian này có được hưởng chế độ thai sản không?"

Luật sư ĐẶNG ANH ĐỨC, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Theo quy định tại Chương II, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thì NSDLĐ đủ điều kiện thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, NLĐ và NSDLĐ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng đầy đủ vào các quỹ BHXH còn lại, bao gồm: Quỹ ốm đau, thai sản; Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, NLĐ đang làm việc tại đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu sinh con trong thời gian này sẽ được hưởng chế độ thai sản khi đã nộp đủ hồ sơ và đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 31 và điều 101 Luật BHXH năm 2014. Trường hợp của bà, nếu vẫn được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, thì bà sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định.