Công ty TNHH Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung (quận 12, TP HCM) hỏi: "Công ty có thể tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động (NLĐ) đang trong thời gian thử việc, nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên không?"

- BHXH TP HCM trả lời: NLĐ làm việc theo hợp đồng thử việc, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, ốm đau hoặc không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng không thuộc đối tượng đóng BHTN. Do vậy, công ty không thể tham gia BHTN cho NLĐ đang trong thời gian thử việc, nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên.