Trường hợp tôi đủ điều kiện hưởng trợ cấp tai nạn hằng tháng thì có được lĩnh song song với lương hưu không?".

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định của Luật BHXH, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, điều 54 của luật này nếu thuộc một trong các trường hợp: Từ ngày 1-1-2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi (sau đó mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi) và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục theo quy định. 

Được hưởng song song 2 chế độ - Ảnh 1.

Đề nghị ông Phú đối chiếu các quy định trên để thực hiện. Nếu ông đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng và sau đó đủ điều kiện hưởng lương hưu thì vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp tai nạn lao động.